1st Newsletter

TO PROJEKTU

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS se zaměřuje na podporu dovedností předškolních učitelů s cílem zvyšovat psychickou odolnost a pohodu u dětí.
Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí prostřednictvím programu Erasmus+ a je do něj zapojeno 6 organizací z 5 evropských zemí. Cílem spolupráce je vytvořit kvalitní zdroje pro podporu pozitivní kultury v předškolních zařízeních na základě postupů pozitivní psychologie a vědeckých poznatků.

Zjistěte více

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy