VÝSTUPY

 • Příručka projektu RESILIENT PRESCHOOL obsahuje užitečné informace a praktické rady pro předškolní učitelky*e s cílem naučit děti, jak posílit jejich psychickou odolnost a zlepšit jejich celkový pocit pohody. Příručka vychází z analýzy potřeb a nabízí variace konceptů pozitivní psychologie a modelu PERMA, speciálně přizpůsobené pro předškolní děti. Obsahuje kapitolu pro každý z 5 základních PERMA pilířů pohody a štěstí (P) Pozitivní emoce, (E) Zapojení, (R) Vztahy, (M) Význam, (A) Úspěch.

  Příručka obsahuje:

  • Praktické tipy
  • Shrnutí klíčových pojmů
  • Výukového průvodce a podporu
  • Materiál zabývající se pohodou a odolností ve vzdělávání
  IO1.A2.3 Příručka
 • Atraktivní školení, které vybaví zúčastněné učitelky*e dětí předškolního věku dovednostmi, strategiemi a technikami, které vycházejí z modelu PERMA založeného na modelu duševní pohody a rozvíjení silných stránek osobnosti, které budou dětem pomáhat ke zvýšení celkové pohody a pozitivnější předškolní zkušenosti.

  Školení bude rozděleno do 5 základních modulů:

  1. Odolnost a všímavost (seberegulace, mentální obratnost)
  2. Silné stránky osobnosti a hodnoty
  3. Pozitivní emoce (např. vděčnost, optimismus)
  4. Pozitivní vztahy (např. laskavost, empatie)
  5. Úspěch a sebevědomí

  Součástí obsahu bude 50 snadno proveditelných cvičení a zdrojů přizpůsobených předškolnímu prostředí, jejichž cílem je zlepšit výše uvedené vlastnosti a dovednosti u dětí. Školení nabídne řadu strategií a zdrojů, které mohou být užitečné pro osoby s různými potřebami.

  Výukový průvodce pro učitele a učitelky v předškolním vzdělávání: Aktivity
 • Tento výstup bude zahrnovat tvorbu e-learningového prostoru, který bude sloužit jako jednotné kontaktní místo poskytující okamžitý přístup k celé sadě gamifikovaných digitálních vzdělávacích zdrojů, jako jsou online moduly, příručka, podklady pro školení, podcasty a další vybrané zdroje z předchozích výstupů, a to zcela zdarma.

  Budou vyvinuty distanční výukové moduly a další volně dostupné zdroje pro předškolní pedagožky*gy a další odborníky na předškolní vzdělávání. Školení a workshopy budou během implementační fáze nabízeny formou kombinovaného vzdělávání. Jednotlivé zdroje budou využívat e-learningu a formátu pro distanční kombinovanou výuku, aby mohly být implementovány ve všech partnerských zemích a EU.

  Inovace – Všechny dostupné nástroje budou plně kompatibilní s webem 2.0 a budou využívat funkcí sociálních médií, které jsou nyní podstatnou součástí online učení. Formát gamifikovaných digitálních vzdělávacích zdrojů podpoří dostupnost učit se kdykoli a jakkoli, což představuje významnou inovaci v oblasti školního vzdělávání.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy