Novinky

Leaflet

Leaflet

CÍL PROJEKTU Projekt RESILIENT PRESCHOOLS vytvoří a poskytne předškolním učitelkám*ům ZDARMA praktický výukový materiál o využití pozitivní psychologie ve výuce dětí. PROČ? V předškolním vzdělávání se často objevují tendence se zaměřovat více na studijní výsledky, než na podporu sociálně-emočních dovedností. Děti však potřebují celostní přístup s důrazem na jejich jedinečnou schopnost a charakterové vlastnosti, které […]

Zjistěte více

1st Newsletter

1st Newsletter

TO PROJEKTU Projekt RESILIENT PRESCHOOLS se zaměřuje na podporu dovedností předškolních učitelů s cílem zvyšovat psychickou odolnost a pohodu u dětí.Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí prostřednictvím programu Erasmus+ a je do něj zapojeno 6 organizací z 5 evropských zemí. Cílem spolupráce je vytvořit kvalitní zdroje pro podporu pozitivní kultury v předškolních zařízeních na základě postupů […]

Zjistěte více

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS – Předškolní vzdělávání a příklady dobré praxe

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS – Předškolní vzdělávání a příklady dobré praxe

Za Českou republiku jsme na posledním mezinárodním setkání v dubnu sdíleli s partnery inspirativní zkušenosti a příklady dobré praxe pro oblast wellbeing v předškolním vzdělávání, které zazněly od účastnic*ků národních online setkání.  Sdílení všech partnerů projektu bylo za účelem tvorby wellbeing příruček, které právě realizujeme a budou k dispozici zdarma na připravované platformě. Co při naší prezentaci za […]

Zjistěte více

Podpora dovedností učitelek*ů předškolního vzdělávání v oblasti zvyšování psychické odolnosti a pohody u dětí

Podpora dovedností učitelek*ů předškolního vzdělávání v oblasti zvyšování psychické odolnosti a pohody u dětí

Je tématem mezinárodního projektu RESILIENT PRESCHOOLS, který má pečující duši nejen o děti v mateřských školkách v Evropě, ale také o jejich učitelky*e.  My v Motion Digital si tento projekt hýčkáme a mnohdy jsme dojatí z ochoty a sdílení učitelek*ů, mentorek*ů a ředitelek*ů.  I díky nim tento projekt posouváme dál. Jeho hlavním cílem je vytvořit a poskytnout […]

Zjistěte více

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy