Leaflet

CÍL PROJEKTU

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS vytvoří a poskytne předškolním učitelkám*ům ZDARMA praktický výukový materiál o využití pozitivní psychologie ve výuce dětí.

PROČ?

V předškolním vzdělávání se často objevují tendence se zaměřovat více na studijní výsledky, než na podporu sociálně-emočních dovedností. Děti však potřebují celostní přístup s důrazem na jejich jedinečnou schopnost a charakterové vlastnosti, které jim umožní se lépe přizpůsobovat rychle se rozvíjejícímu světu, jeho změnám a výzvám.

Zjistěte více

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy