FINAL CONFERENCE

You can now have a look at the summary of the key points during RESILIENT PRESCHOOLS MULTIPLIER EVENT conducted in Cyprus as part of the final conference of the project under the Cyprus Education Summit 2022. The Cyprus Pedagogical Institute (CPI) and the Institute of Development (IoD) in collaboration with the non-governmental organization CARDET organized the multiplier event of the Resilient Preschools project under the Cyprus Education Summit 2022 on 26 November, 9:00 – 14:30, at the University of Nicosia (Cine Studio).

MULTIPLIER EVENTS SUMMARY

The Cyprus Pedagogical Institute (CPI) and the Institute of Development (IoD) in collaboration with the non-governmental organization CARDET organized the multiplier event of the Resilient Preschools project under the Cyprus Education Summit 2022 on 26 November, 9:00 – 14:30, at the University of Nicosia (Cine Studio). The Cyprus Education Summit takes place on an annual basis with the ultimate aim of exploring important aspects of education and also highlighting important actions and initiatives in the field. For the detailed conference program visit the conference website by clicking here. This year, the Resilient Preschool project and its topic were chosen as the core area of focus of the event which was dedicated to this EU project

74th World Assembly and OMEP International
Conference

The International Hellenic University (IHU) participated at the 74th World Assembly and OMEP International Conference and presented a poster about “Psychometric Properties of the Peabody Picture Vocabulary Test – Revised for Greek pre-schoolers”. The poster can be found here. The abstracts of the conference can be found here.

Poster presented at the OMEP Conference

The IHU participated in the OMEP 2022 – 74th World Assembly and Conference. The Resilient Preschool’s project was represented by the Greek team. You can find here the poster of the conference.

Factors that affect the resilience of pre-school children in Eight Asian countries during COVID-19 pandemic

Among many abilities and skills that facilitate young children’s sound development, resilience has emerged as an important psychological constituent especially in confronting the unpredictable future of the world such as the COVID-19 pandemic and global warming.
Numerous reports on the increased stress and mental illness of children during the COVID-19 pandemic have prompted us to launch a collaborative survey on the factors affecting children’s resilience among Asian countries. Using the network of researchers and practitioners in childcare (Child Research Network Asia: CRNA), we have conducted a questionnaire survey among mothers of 5-year-old children in 8 Asian countries.

PODPORA DUŠEVNÍ OBLASTI nejen DĚTÍ

V rámci tohoto projektu tvoříme pro předškolní učitelky*e praktický výukový materiál o využití pozitivní psychologie ve výuce dětí. Bude k dispozici ZDARMA. Projekt je primárně zaměřen na PODPORU DUŠEVNÍ OBLASTI DĚTÍ tzv. WELLBEING.

PODPORA DUŠEVNÍ ODOLNOSTI DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci tohoto projektu tvoříme pro předškolní učitelky*e praktický výukový materiál o využití pozitivní psychologie ve výuce dětí. Máme pro vás k dispozici první PŘÍRUČKU, která je ke stažení ZDARMA ZDE. Projekt je primárně zaměřen na PODPORU DUŠEVNÍ OBLASTI DĚTÍ tzv. WELLBEING.

Pilotní školení předškolních odborníků

V pěti státech EU, včetně České Republiky, se pilotovala vzdělávací platforma projektu — >> https://elearning.resilientpreschools.eu/cs/ Na 40 předškolních odbornic a odborníků z celé ČR se zúčastnilo 26. 4. – 11. 5. školení k posilování duševní odolnosti předškolních dětí. Děkujeme všem, že za pomocí mindfulness, jógy, práce s emocemi, seberegulace, sociálně – emočního učení pomáháte dětem v budování zdravých copingových strategií a posilování jejich duševní odolnosti. Tak moc je to potřeba!

  • 1
  • 2

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy