PODPORA DUŠEVNÍ OBLASTI nejen DĚTÍ

V rámci tohoto projektu tvoříme pro předškolní učitelky*e praktický výukový materiál o využití pozitivní psychologie ve výuce dětí. Bude k dispozici ZDARMA. Projekt je primárně zaměřen na PODPORU DUŠEVNÍ OBLASTI DĚTÍ tzv. WELLBEING.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy