OUTPUTS

 • Setul de instrumente REZILIENȚA ÎN ÎNVĂȚĂM NTUL PREȘCOLAR va include informații utile și aplicații practice pentru profesorii din învățământul preșcolar, cu scopul de a-i învăța pe copii cum să-și consolideze reziliența psihologică și să-și dezvolte bunăstarea generală. Setul de instrumente se va baza pe nevoile lor și va oferi o variație a conceptelor de psihologie pozitivă și a modelului de bunăstare PERMA, special conceput pentru elevii preșcolari. Acesta va consta într-un capitol pentru fiecare dintre cei 5 piloni de bază ai bunăstării și fericirii PERMA: (P) Emoții pozitive, (E) Angajament, (R) Relații, (M) Sens, (A) Realizare

  Acest set de instrumente va conține:

  • Sfaturi practice
  • Rezumate ale conceptelor cheie
  • Ghiduri didactice și de sprijin
  • Material care abordează bunăstarea și reziliența în educație
  IO1.A2.3 Toolkit
 • Un pachet de formare atractiv care va înzestra cadrele didactice din învățământul preșcolar participante cu abilități, strategii și tehnici care derivă din

  modelul PERMA de bunăstare și din teoriile Educației Personajelor, cu scopul de a spori bunăstarea generală a elevilor și experiența școlară.

  Pachetul de instruire va fi împărțit în 5 module de bază:

  1. Reziliență și atenție (autoreglare, agilitate mentală)
  2. Puncte tari de caracter și valori
  3. Emoții pozitive (de exemplu, recunoștință, optimism)
  4. Relații pozitive (de exemplu, bunătate, empatie)
  5. Realizare și stimă de sine

  Va include 50 de exerciții / resurse ușor de făcut și adaptate învățământului preșcolar care vizează îmbunătățirea caracteristicilor menționate mai sus. Va oferi o varietate de strategii și resurse care ar putea fi de ajutor persoanelor cu nevoi diverse.

  Ghidul profesorului: Activități
 • Acest produs intelectual va cuprinde dezvoltarea unui spațiu de eLearning. Acest spațiu se va comporta asemenea unui magazin care oferă acces instant la o întreagă colecție de resurse digitale de învățare, precum: module online, set de instrumente, materiale de formare, podcasturi și alte resurse educaționale deschise, care pot fi identificate ca fiind utile fazei de pregătire a primelor două produse intelectuale

  Vor fi dezvoltate module de învățare mixtă și resurse educaționale deschise care să sprijine, printre altele, furnizarea materialului de formare, a setului de instrumente și a materialelor pentru atelierele de formare dedicate profesorilor din învățământul preșcolar și altor părți interesante. Cursurile și atelierele de formare din faza de implementare vor fi oferite sub forma unui program mixt de învățare. Parte dintre resurse vor avea format mixt și de eLearning, pentru a putea fi implementate în țările partenere și în Uniunea Europeană.

  Inovație – acest produs intelectual va fi pe deplin compatibil cu tehnologia 2.0 și va include toate caracteristicile esențiale și standard ale social media, care, în prezent, sunt parte esențială a învățării online (precum linkuri către pagini relevante de social media. Formatul resurselor de învățare digitale gamificate va sprijini formarea continuă, ceea ce reprezintă o inovație în domeniul Științelor Educației.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy