2nd Newsletter

Partneři projektu RESILIENT PRESCHOOLS se od prosince 2020 potkávají online tak, aby vyvíjeli, testovali a poskytli vysoce kvalitní (na výzkumech založené) zdroje pro předškolní pedagogy. Výstupy vychází z principů pozitivní psychologie a modelu PERMA.

Zjistěte více

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy