Pozvánka: inspirativní setkání předškolních odbornic*íků

Milé učitelky, ředitelky, psycholožky a vychovatelky. Milí učitelé, ředitelé, psychologové a vychovatelé. Když jsme se viděli na pilotním školení k projektu RESILIENT PRESCHOOLS naposledy, mnozí jsme si posteskli, že jsme v kontaktu přes okénka zoomu.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy