Νέα

Final Transnational Partners’ Meeting in Cyprus

Final Transnational Partners’ Meeting in Cyprus

Keep re using all the contents on #positivepsychology we preparedfor you https://elearning.resilientpreschools.eu/

Μάθετε περισσότερα

FINAL CONFERENCE

FINAL CONFERENCE

You can now have a look at the summary of the key points during RESILIENT PRESCHOOLS MULTIPLIER EVENT conducted in Cyprus as part of the..

Μάθετε περισσότερα

MULTIPLIER EVENTS SUMMARY

MULTIPLIER EVENTS SUMMARY

The Cyprus Pedagogical Institute (CPI) and the Institute of Development (IoD) in collaboration with the non-governmental organization CARDET organized the multiplier event of the Resilient..

Μάθετε περισσότερα

74th World Assembly and OMEP InternationalConference

74th World Assembly and OMEP International
Conference

The International Hellenic University (IHU) participated at the 74th World Assembly and OMEP International Conference and presented a poster about “Psychometric Properties of the Peabody..

Μάθετε περισσότερα

Poster presented at the OMEP Conference

Poster presented at the OMEP Conference

The IHU participated in the OMEP 2022 – 74th World Assembly and Conference. The Resilient Preschool’s project was represented by the Greek team. You can..

Μάθετε περισσότερα

Factors that affect the resilience of pre-school children in Eight Asian countries during COVID-19 pandemic

Factors that affect the resilience of pre-school children in Eight Asian countries during COVID-19 pandemic

Among many abilities and skills that facilitate young children’s sound development, resilience has emerged as an important psychological constituent especially in confronting the unpredictable future..

Μάθετε περισσότερα

Επένδυση στην επαγγελματική μάθηση και ψυχική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών

Επένδυση στην επαγγελματική μάθηση και ψυχική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών

Η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών ως μια συνεχής και διαρκής διαδικασία που τους προσδίδει ενεργό ρόλο, είναι θεμελιώδους σημασίας τόσο για την προσωπική τους ανάπτυξη..

Μάθετε περισσότερα

Cyprus Education Summit 2022: Η επαγγελματική μάθηση και ευζωία των εκπαιδευτικών στο προσκήνιο

Cyprus Education Summit 2022: Η επαγγελματική μάθηση και ευζωία των εκπαιδευτικών στο προσκήνιο

Το ερευνητικό κέντρο CARDET, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης (Ν. Χαραλάμπους) διοργανώνουν στις 26 Νοεμβρίου, 9:00 –..

Μάθετε περισσότερα

Pilot implementation in Cyprus

Pilot implementation in Cyprus

Today Cypriot Resilient Preschools teachers participated in the pilot implementation which took via 2 online training sessions in Cyprus

Μάθετε περισσότερα

2nd Newsletter

2nd Newsletter

The RESILIENT PRESCHOOLS partnership has been meeting online since December 2020 to develop, test & deliver high quality and evidence-based resources for preschools educators, based..

Μάθετε περισσότερα

IHU’s participation to workshop

IHU’s participation to workshop

International Hellenic University (IHU) was invited to participate in the International Week (16-19 November 2021) organized by the Artevelde University of Applied Sciences, Bachelor of..

Μάθετε περισσότερα

Leaflet

Leaflet

ΣΤΟΧΟΣ Το έργο RESILIENT PRESCHOOLS θα δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πρακτικές εφαρμογές και απαραίτητη υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης σχετικά με..

Μάθετε περισσότερα

1st Newsletter

1st Newsletter

ΤΟ ΕΡΓΟ Το έργο RESILIENT PRESCHOOLS εστιάζει στην ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας να ενδυναμώσουν την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών, ώστε μεαυτό τον..

Μάθετε περισσότερα

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS – Předškolní vzdělávání a příklady dobré praxe

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS – Předškolní vzdělávání a příklady dobré praxe

Za Českou republiku jsme na posledním mezinárodním setkání v dubnu sdíleli s partnery inspirativní zkušenosti a příklady dobré praxe pro oblast wellbeing v předškolním vzdělávání, které zazněly..

Μάθετε περισσότερα

ISPA: Conference Participation

ISPA: Conference Participation

Our team had the honour to participate in the Annual Conference of the International School Psychology Association (ISPA), the largest global school psychology association affiliated with..

Μάθετε περισσότερα

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy