Νέα

Leaflet

Leaflet

ΣΤΟΧΟΣ Το έργο RESILIENT PRESCHOOLS θα δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πρακτικές εφαρμογές και απαραίτητη υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης της Θετικής Ψυχολογίας για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΓΙΑΤΙ Το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ) Προσχολικής Εκπαίδευσης στοχευει στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η ανθεκτικότητα είναι μέρος […]

Μάθετε περισσότερα

1st Newsletter

1st Newsletter

ΤΟ ΕΡΓΟ Το έργο RESILIENT PRESCHOOLS εστιάζει στην ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας να ενδυναμώσουν την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών, ώστε μεαυτό τον τρόπο να διασφαλίσουν την ευημερία τους. Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+, το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή 6 οργανισμών από 5 χώρες της Ευρώπης με σκοπό […]

Μάθετε περισσότερα

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS – Předškolní vzdělávání a příklady dobré praxe

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS – Předškolní vzdělávání a příklady dobré praxe

Za Českou republiku jsme na posledním mezinárodním setkání v dubnu sdíleli s partnery inspirativní zkušenosti a příklady dobré praxe pro oblast wellbeing v předškolním vzdělávání, které zazněly od účastnic*ků národních online setkání.  Sdílení všech partnerů projektu bylo za účelem tvorby wellbeing příruček, které právě realizujeme a budou k dispozici zdarma na připravované platformě. Co při naší prezentaci za […]

Μάθετε περισσότερα

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy