Leaflet

SCOPUL NOSTRU

Proiectul REZILIENȚA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR va crea materiale pentru aplicații practice și îndrumare adresate profesorilor din învățământul preșcolar, menite a-i sprijini să utilizeze principiile psihologiei pozitive în activitățile de predare.

DE CE

Profesorii din învățământul preșcolar tind, de cele mai multe ori, să se concentreze pe performanța academică în detrimentul competențelor socio-emoționale. Dar copiii au nevoie de o abordare holistică ce pune în evidență tăria de caracter ce îi va ajuta să se adapteze eficient într-o societate plină de provocări și aflată în continuă schimbare.

Află mai multe

1st Newsletter

PROIECTUL

Proiectul RESILIENT PRESCHOOLS se concentrează pe consolidarea capacității educatorilor preșcolari de a încuraja rezistența psihologică a copiilor și, prin urmare, de a proteja bunăstarea lor generală.
Cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, proiectul implică 6 organizații din 5 țări din Europa pentru a dezvolta resurse de calitate pentru o cultură pozitivă a preșcolari, pe baza practicilor de psihologie pozitivă și a descoperirilor științifice.

Află mai multe

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy