Proiectul Reziliența în învățământul preșcolar se focusează pe formarea cadrelor didactice din învățământul preșcolar, cu scopul de a îmbunătăți gradul de reziliență psihologică și bunăstarea generală a preșcolarilor.

Proiectul Reziliența în învățământul preșcolar se focusează pe formarea cadrelor didactice din învățământul preșcolar, cu scopul de a îmbunătăți gradul de reziliență psihologică și bunăstarea generală a preșcolarilor. Importanța cultivării acestor capacități de la vârste fragede este fundamentală. Cu cât copiii devin mai conștienți și încep să-și construiască propriile capacități și tăria de caracter, cu atât mai mari vor fi rezultatele pe termen lung. Pentru a realiza acest lucru, proiectul Reziliența în învățământul preșcolar va dezvolta un set de instrumente și un pachet de instruire.

    The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
    [Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
    Privacy Policy